עכבר מחשב

אזרחות ספרדית גם ליוצאי מרוקו

התיקון האחרון לקוד האזרחות הספרדי מאפשר ליותר ויותר ישראלים לממש את זכותם ההיסטורית ולפעול לקבלת אזרחות ספרדית. תיקון החוק מאפשר למאות אלפי ישראליים ברחבי העולם המחזיקים בשורשים ספרדיים לפעול למימוש זכאותם לקבלת האזרחות הספרדית וזאת במידה והם עומדים בכל אחד מהקריטריונים הנדרשים לצורך כך.

הליך מימוש הזכאות לקבלת אזרחות ספרדית מאפשר לכל אותם ישראלים העומדים בקריטריונים הנדרשים להמשיך להחזיק באזרחותם הישראלית וזאת במקביל להליך הוצאת דרכון ספרדי ובהמשך להחזקתו של דרכון אירופאי המקנה להם מגוון רחב של הטבות בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי. בין יתר הקריטריונים הנדרשים לצורך קבלת האזרחות הספרדית נכללים: הוכחת קשר משפחתי לצאצאי מגורשי ספרד, שליטה בשפה הספרדית וזיקה לתרבות הספרדית. הקריטריון הראשון (הוכחת קשר משפחתי לצאצאי מגורשי ספרד) הינו קריטריון המאפשר לכלל הישראליים שאילן היוחסין שלהם מגיע עד לתקופת גירוש ספרד. כידוע, במהלך גירוש ספרד, חלק גדול מיהודי ספרד המגורשים עברו להתגורר במדינות צפון אפריקה, לרבות מרוקו. כפועל יוצא מכך, יהודים ספרדיים הנמנים על יוצאי מרוקו יכולים אף הם לפעול למימוש זכאותם לקבלת אזרחות ספרדית וזאת במידה והם עומדים בכל אחד מהקריטריונים הנדרשים לצורך כך.

כיצד לפעול למימוש זכאותכם לקבלת אזרחות ספרדית?

אחת מהדרכים היעילות ביותר לבירור זכאותכם לקבלת אזרחות ספרדית היא באמצעות פניה יזומה למשרד עורכי דין העוסק ומתמחה בליווי הליכי קבלת אזרחות בהתאם לתיקוני החוק האחרונים בקוד האזרחות הספרדי. עורך דין מקצועי המתמחה בנושא יוכל לסייע גם לכם לברר באופן המהיר והמדויק ביותר את זכאותכם למימוש האזרחות ובמידת הצורך לפעול בעניין. שירותיו של עורך דין העוסק בנושא כוללים גם שירותי ייעוץ משפטי לאורך כל שלבי מימוש הזכאות, לרבות, איסוף מסמכים המעידים על קשר ישיר ביניכם לבין צאצאי מגורשי ספרד.

הקריטריונים הנוספים לקבלת אזרחות ספרדית כוללים מבחן ידע כללי בשפה הספרדית והתרבות הספרדית. מבחן זה מיועד לכל אותם אילו העומדים בקריטריון הבסיסי לקבלת האזרחות (הוכחת קשר משפחתי לצאצאי מגורשי ספרד) והוא מתקיים על ידי גוף חיצוני הפועל מטעם שגרירות ספרד בישראל. במידה ותעברו את המבחן תדרשו להגיע לספרד לצורך קיום פגישה עם נוטריון ספרדי וזאת במסגרת השלב האחרון להליך הוצאת דרכון ספרדי שמייד לאחר קבלתו תוכלו לפעול גם לקבלת דרכון אירופאי המקנה הטבות בכל תחומי החיים למחזיקים בו בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי. במידה וגם אתם מחזיקים בשמות משפחה ספרדיים אנו ממליצים גם לכם לברר עוד היום את זכאותכם לקבלת האזרחות הספרדית בהתאם לתיקוני החוק האחרונים.